KAUPPAEHDOT

 • Taimet täyttävät taimiaineistolain sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten mukaiset laatuvaatimukset.
 • Taimien ostajan on ilmoitettava kahdeksan vuorokauden kuluessa taimien lähettämisestä havaitsemistaan toimitusta, lajittelua ja pakkauksia koskevista vioista. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava taimia vastaan otettaessa kuljettajalle kirjallisesti rahtikirjaan.
 • Taimille annetaan kasvuunlähtötakuu. Kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta.
 • Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä.
 • Takuuta talven yli ei anneta.
 • Tuotteen omistusoikeus on myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
 • Puuttuvat taimityypit voidaan korvata saman lajin ja lajikkeen muulla taimityypillä.
 • Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei ota taimia vastaan sovittuna aikana.
 • Tuotteen virheellisyydestä johtuvat hyvitykset rajoittuvat veloitettuun hintaan.
 • Tuotteiden hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti Ihalan tilalla.
 • Hinnastossa ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero.
 • Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä.
 • Taimitarhalla on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy force majeur-esteiden vuoksi.
 • Huolehdimme lähetysten kuljetustilauksesta ellei muuta sovita. Rahti veloitetaan tuotelaskun yhteydessä.
 • Kuljetusvaurioiden korvausvaatimukset tulee esittää suoraan kuljetusyhtiölle.
 • Emme korvaa toimitus- ja tuotevirheistä aiheutuneita välillisiä kuluja tai vahinkoja. Tuotteen virheellisyydestä johtuvat hyvitykset rajoittuvat virheellisestä tuotteesta veloitettuun hintaan.
 • Mikäli toimitus on puutteellinen taimien lukumäärän osalta, hyvitys on korkeintaan puuttuvien taimien arvo.